Please find below the 23 MT bulkprices FOT Rotterdam/Antwerpen + T2 per MT for the following products:

SOLVENTS

                                               SEPTEMBER 2009
OFFERING SUBCON:      
 
  BUTAC 990,-
  N-BUTANOL 850,-
  BUTYLGLYCOL 890,-
  DEG 445,-
  DOP 850,-
  ETAC 830,-
  GLYCERINE native                                                                                 450,-
GLYCERINE vegetable 450,-
  IPA 850,-
  ISOBUTANOL 700,-
  MECL 350,-
  MEG fibergrade 490,-
  MEK 700,-
  METHANOL 480,-
  MIBK 1490,-
  MPG USP 1050,-
  PER 550,-
min. 100 MT STYRENE MONOMER  850,-
  TOLUENE 520,-
  TEG 1250,-
  TRICHLOROETHYLENE 900,-
  XYLEEN Low eb 640,-
  XYLEEN High eb 630,-

SEPTEMBER 2009
  Link to product list Link to price list Link to wanted page Link to bio active page

Op al onze inkopen, offertes en leveringen zijn van toepassing onze algemene koop- en verkoopvoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd bij de kamer van koophandel DELFT op 17 januari 2000.
To all our sales and purchase activities our general conditions of sale and purchase shall be applicable as deposited at the chamber of commerce DELFT on January 17th 2000.
Inschr. Nr. K.V.K. HAAGLANDEN: 27264870 - BTW/VAT No: NL 813170394B01