CHEM 2004 C.V. is an importing, distributing and exporting company with more than 30 years experience in dealing with all kind of chemicals.
From our own stocks in DELFT we can provide our customers with prompt deliveries.
We hope that you are or will become also our partner in the chemical business.

 

CHEM 2004 C.V. is een import, distributie en export bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de handel in chemische produkten.
Vanuit onze eigen opslag in DELFT zijn wij in staat onze klanten te voorzien van prompte leveringen.
Wij hopen dat wij U net als vele anderen tot onze partners in de chemie mogen rekenen.

 

 

 

BIO-AKTIEF

Ook hebben wij Bio-Aktief Poeder. In tegenstelling tot wat U zou verwachten is dit een NIET chemisch maar een volledig BIOLOGISCH produkt.

Het is een revolutionair produkt dat voornamelijk bestemd is voor de agrarische sector. Het wordt gebruikt ter verbetering van runder-, varkens- en kippenmest.

Het is ook goed bruikbaar voor schapen- en paardenstallen. Het is niet schadelijk, chemisch neutraal, niet zuur of verschroeiend.

 

Wat doet Bio-Aktief?

Zorgt voor mestverbetering.


Gaat koekvorming tegen en maakt de mest homogeen.


Beperkt de ammoniakgeur tot wel 45%.


Beperkt Methaangas tot wel 70%.


Verbetert het stalklimaat (vermindering van ammoniak en stankbelasting, vliegenoverlast).


(IMAG-DLO te Wageningen heeft dit produkt met aantoonbaar succes getest)

Kijk voor meer informatie / bestelformulier onder onze Bio-Aktief link op deze pagina.

 

 

bol

BARGAIN OF THE WEEK

bol
 
 

 In 12,5 kg cartons,  12,- / KG

FOB Rotterdam , T2.

 
 
 
 
 
  Link to product list Link to price list Link to solvents list Link to wanted page Link to bio active page 

Op al onze inkopen, offertes en leveringen zijn van toepassing onze algemene koop- en verkoopvoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd bij de kamer van koophandel DELFT op 17 januari 2000.
To all our sales and purchase activities our general conditions of sale and purchase shall be applicable as deposited at the chamber of commerce DELFT on January 17th 2000.
Inschr. Nr. K.V.K. HAAGLANDEN: 27264870 - BTW/VAT No: NL 813170394B01