BIO ACTIVE

BIO ACTIVE is een effectieve stof die veel wordt gebruikt in de agrarische sector. Het is ongevaarlijk, chemisch neutraal, niet zuur of verschroeiend. BIO ACTIVE is chemisch niet te onderscheiden van kalk en is daarmee een product dat het milieu niet belast.

BIO ACTIVE is bijzonder gebruiksvriendelijk en heeft als effect dat het mest sneller en completer afbreekt en op deze wijze het vrijkomen van schadelijke dampen sterk reduceert.
Zo heeft vloeibare mest bijvoorbeeld een dramatische vermindering van ammonia geur.
Dit heeft onder andere de volgende effeceten:

  • een beter welzijn voor mens en voornamelijk ook dier. Met bijkomend voordeel een besparing op bijvoorbeeld anti biotica. Een snellere en betere doorgroei van het dier is een bijkomend positief effect.
  • het milieu heeft er baat bij omdat er eerstens veel minder geurhinder optreedt, de mest verliest al snel na behandeld te zijn de onplezierige / ongezonde geur. Verder komt er ongeveer 70% minder methaan, de 'ozon killer' vrij. BIO ACTIVE is verder niet Ph belastend voor het milieu.
  • BIO ACTIVE bespaart de agrarische ondernemer veel geld doordat het voor een beter en gezonder dier zorgt: een hoger rendement per dier en minder kosten te maken aan anti biotica en dergelijke. Verder is de mest na behandeling ook onder roeren goed homogeen en prima weg te pompen. Voor behandeling is geen dure installatie nodig. BIO ACTIVE oplossen in fris zuurstofrijk (leiding) water en gewoon uitsproeien over de mest is de aanbevolen werkwijze.

Behalve voor het behandelen van mest, kent BIO ACTIVE nog vele andere toepassingen, met name het behandelen van composthopen geeft bijzonder goede resultaten.

  Link to bio active page Link to bio active page Link to bio active page

Op al onze inkopen, offertes en leveringen zijn van toepassing onze algemene koop- en verkoopvoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd bij de kamer van koophandel DELFT op 17 januari 2000.
To all our sales and purchase activities our general conditions of sale and purchase shall be applicable as deposited at the chamber of commerce DELFT on January 17th 2000.
Inschr. Nr. K.V.K. HAAGLANDEN: 27264870 - BTW/VAT No: NL 813170394B01