GEBRUIKSAANWIJZING BIO-AKTIEF POEDER (BAP)

Eerste behandeling mestkelder.
Gebruik 1 à 2 kg BAP per 100 m3 mest. Los dit op in zuurstofrijk water (=leidingwater) en gebruik minimaal 500 liter water per kilo BAP. Hoe meer water, des te beter het werkt. Bij kippemest adviseren wij u zeker 750 liter water per kilo BAP te gebruiken.
Breng deze mix op meerdere plaatsen op de bodem van de mestkelder aan, BAP werkt van onderen naar boven. Minimaal drie tot vier weken voor het uitrijden gebruiken.

Vervolgbehandeling in de stal:

  verbruik per dier per week
koeien 2 - 3 gram
mestkalveren 2 gram
vleesvarkens 2 gram
biggen 0,7 gram
kippen 5 gram voor 400 dieren
  20 gram BAP op 10 liter water
  • De oplossing kan over de mest of roostervloer worden gebracht met een gieter, emmer of hogedrukspuit.
  • Het poeder altijd goed oplossen in zuurstofrijk water (=leidingwater) omdat anders de werking sterk vermindert.
  • Bij een wekelijks gebruik in de stal is een behandeling van de mestkelder niet meer nodig.
  • Om te starten moet de mestkelder altijd éénmalig worden behandeld. Bij een lege mestkelder is dit niet nodig.

Bij vaste mest 2 à 3 gram per dier wekelijks over de mest aanbrengen.

Opslag.
Het beste is het Bio-Aktief-Poeder op een houten plank in de stal te bewaren of in de voorraadkamer. Bewaar het droog.

  Link to bio active page Link to bio active page

Op al onze inkopen, offertes en leveringen zijn van toepassing onze algemene koop- en verkoopvoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd bij de kamer van koophandel DELFT op 17 januari 2000.
To all our sales and purchase activities our general conditions of sale and purchase shall be applicable as deposited at the chamber of commerce DELFT on January 17th 2000.
Inschr. Nr. K.V.K. HAAGLANDEN: 27264870 - BTW/VAT No: NL 813170394B01